Back

Aino/Peaton/Sango-virus

Home

Kontrol

Der findes ikke vacciner til disse tre vira. Da smittepotentiallet (R0) for Ainovirus måske er generelt lavere end for f.eks Akabane er det muligt at smittereducerende tiltag kan være effektive fx indtagning på stald og behandling med 'poor on' repellenter.

Tilbage