Back

Aino/Peaton/Sango-virus

Home

Kort om sygdommen

Ainovirus, Peatonvirus og Sangovirus hører alle til slægten Orthobunyavirus under familien Bunyaviridae i Simbugruppen. De er alle enkeltstrengede RNA virus delt i tre segmenter. De tre virus er tæt beslægtet og derefter nærmest beslægtet med den alvorligere Akabanevirus.

De ser ikke ud til at give kliniske infektioner i drøvtyggere. Men infektioner af Aino og Peaton er associeret med aborter, dødfødsler og fødselsdefekter.

Ainovirus blev isoleret fra Culex myg i Japan i 1964 og fra mitter i Australien i 1968 og findes udbredt i Østasien, Sydøstasien og Australien (bortset fra det sydligste af kontinentet).

Peatonvirus blev opdaget i Australien i kvæg i 1977, og findes udbredt i Østasien, Sydøstasien og Australien.

Sangovirus er dårligt beskrevet, men kendes fra kvægblod indsamlet i Nigeria i 1965.

Ingen af disse vira er set i Europa og de er ikke anmeldepligtige.

Tilbage