Back

Aino/Peaton/Sango-virus

Home

Værter

Værter er drøvtyggere.

Ingen af disse vira er mistænkt for at være zoonoiske. Der er dog fundet Aino-antistoffer i mennesker, men det kan skyldes krydsreaktioner.

Tilbage