Back

Aino/Peaton/Sango-virus

Home

Vektorer

Alle tre infektioner er mittebårne. Men Aino har også været isoleret fra stikmyg af Culex slægten i Japan. Det vides ikke hvilke danske mitter, der er potentielle vektorer for disse vira.

Der er næppe direkte smitte mellem værtsdyr, men virus kan formodentlig overføres til fostre.

Tilbage