Back

Aino/Peaton/Sango-virus

Home

Risiko for smittespredning i danmark

Aino spreder sig effektivt i Australien og Korea ofte med seroprævalenser på over 50 %, men når ikke så højt op som f.eks Akabane virus i samme områder. Det er derfor muligt at Aino også i Nordeuropa ville spredes langsommere end Akabane.

For at en introduceret vektor skal kunne smitte i Danmark kræves kun at vejret tillader mitten at holde sig i live længe nok til at lokalisere en vært. Hvis temperaturen er over frysepunktet eller en inficeret mitte indføres i en frostfri stald er der således risiko for smitte til besætningen.

Lokal spredning i Danmark forudsætter, at der er egnede mitter og varme nok til virusudviklingen i vektorerne. Schmallenberg kan spredes i Nordeuropa med voldsom intensitet i sommerhalvåret. Spredningen stopper formodentlig helt med udgangen af oktober afhængigt af de faldende temperaturer og mittepopulationer.

Tilbage