Back

Aino/Peaton/Sango-virus

Home

Forløbet af seneste udbrud

Ainovirus optræder tilsyneladende i bølger, men med seroprævalencer både over og under 50 % i både Østasien og Australien. Udbrud af Aino forårsager økonomiske tab i kvægbesætninger i Japan.

Tilbage