Back

Equine Encephalosis

Home

Forebyggelse

Smitterisikoen for vektorbårne sygdomme er helt styret af meteorologiske faktorer og miljøfaktorer. Derfor er behovet for forebyggelse større hvor og når der er mange vektorer og temperaturerne er høje.

Der findes ingen vaccine.

Repellenter og insekticider kan reducere vektorkontakt væsentligt i risikoperioder.
Indtagning på stald kan reducere vektorkontakt væsentligt i risikoperioder (bideraten er størtst først på aftenen, sidst på natten, ved lav vindhastighed, i overskyet vejr og i skygge).

60 dages karantæne anbefales generelt. Nationale karantænestationer i vektorperioden kan sprede smitten, da disse sjældent er vektorsikre.

Tilbage