Back

Equine Encephalosis

Home

Kort om sygdommen

• Equine Encephalosis virus (EEV) hører til slægten Orbivirus i familien Reoviridae

• Vektorbåren virus hos heste med 7 kendte serotyper.

• Lav morbiditet og lav dødelighed < 5 %. Kan resultere i omfattende epidemier.

• Der findes ingen vaccine.

• Epidemier spredes over store afstande

• Det er sandsynligt at EEV kan introduceres og spredes i Danmark.

• Sygdommen er ikke anmeldelsespligtig

Tilbage