Back

Equine Encephalosis

Home

Introduktion af sygdommen

Introduktion af EE til Danmark kan ske ved indslæbning af inficerede vektorer i fx lastbiler eller fly eller med vinden. Eller introduktion kan ske med indførsel af inficerede heste, muldyr, æsler eller zebraer.

• Inficerede fødevarer er næppe en betydende risikofaktor.

• Inficerede mitter kan spredes til Danmark med vinden. Vindspredning af f.eks. bluetongue over den engelske kanal (> 30 km) samt til øer i Middelhavet (>200 km) er sandsynlige forklaringer på udbrud af mittebårne infektioner i Europa. Introduktion af bluetongue i Danmark i 2007 og 2008 er sandsynligvis sket med vindspredning over 100 km.

• Inficerede heste, zebraer, muldyr og ådsler kan indføres fra udlandet uden karantæne (Afrika syd for Sahara, samt udbrudsområder i Marokko, Mellemøsten, Indien og Pakistan) eller fra nye udbrud i Danmarks nabolande.

• Man har tidligere ment at sygdomme var begrænset til det sydlige Afrika. I dag ved vi at det meste af Afrika syd for Sahara er høj-endemisk for EE, mens EE ikke er endemisk i Nordafrika.

Tilbage