Back

Equine Encephalosis

Home

Forløb af udbrud i Europa

Infektionen er aldrig konstateret i Europa

Et udbrud i Europa kunne forløbe som de to kendte udbrud af Afrikansk Hestesyge i Spanien hvoraf det sidste 1987-90 var meget omfattende. Sydafrikanske erfaringer viser at EE spredes betydeligt hurtigere end AHS og da EE samtidigt er meget sværere at diagnosticere klinisk kan et europæisk udbrud muligvis få et endnu større omfang end AHS i Spanien.